وسایل بستن سوراخ های قلبی

وسایل بستن سوراخ های قلبی (Device Occluder)

پزشکان برای درمان نقص های حفره ای در قلب) PFO،VSD،ASD،PDA و .... ) از وسایل مسدود کننده که انواع متنوعی دارد استفاده می‌کنند. این تکنیک های درمانی از طریق کاتتریزاسیون قلبی صورت می گیرد. این وسیله از طریق آنژیوگرافی و از راه پوست کار گذاشته میشود. ... ادامه مطلب