سنکوپ چیست؟

"سنکوپ" اصطلاح پزشکی برای غش کردن است. پس از غش، کودک به سرعت "به خود می آید" و دوباره خوب است، سنکوپ بسیار رایج است. ... ادامه مطلب