پریکاردیت در کودکان(Pericarditis in children)

پریکارد کیسه نازک و دولایه ای است که قلب را احاطه کرده است. این کیسه از قلب محافظت می کند و از مالش آن با سایر اندام های مجاور جلوگیری می کند. پریکاردیت(Pericarditis) در کودکان وضعیتی است که با التهاب پریکارد(Pericardium) مشخص می شود. ... ادامه مطلب

بلوک قلبی در کودکان

بلوک قلبی زمانی اتفاق می‌افتد که سیگنال‌های الکتریکی که از گره سینوسی (ضربان ساز طبیعی قلب) منشأ می‌گیرند، یا به تأخیر می‌افتند یا به طور کامل از رسیدن به بطن‌ها (حفره‌های پایینی قلب) باز می مانند. این می تواند بر ضربان قلب و ریتم کودک تأثیر بگذارد. ... ادامه مطلب

سنکوپ چیست؟

"سنکوپ" اصطلاح پزشکی برای غش کردن است. پس از غش، کودک به سرعت "به خود می آید" و دوباره خوب است، سنکوپ بسیار رایج است. ... ادامه مطلب

تنگی دریچه آئورت

تنگی آئورت وضعیتی است که در آن دریچه آئورت به طور کامل باز نمی شود، در نتیجه عبور خون از دریچه به سختی خواهد بود، این وضعیت می تواند خفیف، متوسط یا شدید باشد. ... ادامه مطلب
صدای اضافی در قلب چیست؟

صدای اضافی در قلب چیست؟

سوفل قلبی (heart murmur) صدای اضافی است که متخصص قلب کودک هنگام گوش دادن به قلب با گوشی پزشکی می شنود. و چون در حالت عادی این صدا از قلب شنیده نمی شود، به آن صدای اضافی هم می گویند. ... ادامه مطلب
وسایل بستن سوراخ های قلبی

وسایل بستن سوراخ های قلبی (Device Occluder)

پزشکان برای درمان نقص های حفره ای در قلب) PFO،VSD،ASD،PDA و .... ) از وسایل مسدود کننده که انواع متنوعی دارد استفاده می‌کنند. این تکنیک های درمانی از طریق کاتتریزاسیون قلبی صورت می گیرد. این وسیله از طریق آنژیوگرافی و از راه پوست کار گذاشته میشود. ... ادامه مطلب
کوآرکتاسیون آئورت(Coarctation of the Aorta-CoA)

کوآرکتاسیون آئورت(Coarctation of the Aorta-CoA)

کوآرکتاسیون آئورت به تنگی قسمتی از دیواره آئورت میگویند که موجب انسداد جریان خون سرخرگی می شود. این تنگی ممکن است در هر قسمتی از آئورت ایجاد شود ولی اغلب اوقات تنگی پس از جدا شدن شریان ساب کلاوین چپ از آن اتفاق می افتد. ... ادامه مطلب
ضربان ساز یا پیس میکر

ضربان ساز یا پیس میکر چیست ؟

ضربان ساز دستگاه کوچکی می باشد که به قلب شما کمک می کند تا ضربان منظم تری داشته باشید، این دستگاه این عمل را از طریق وارد کردن یک محرک الکتریکی کوچک (که به کنترل ضربان قلب کمک مینماید) انجام میدهد. ... ادامه مطلب
آموزش های پس از عمل جراحی و ترخیص

آموزش های پس از عمل جراحی و ترخیص

مادران گرامی کودکان دلبند شما عزیزان ما هستند .با رعایت چند نکته می توانید در بهبود هرچه سریعتر و بازدهی بهتر و داشتن یک زندگی طبیعی به کمک کرده و دوره بیماری آنها را کوتاه نمایید و در درمان آنها به خودتان و ما کمک کنید. ... ادامه مطلب